Up

Văn bản của Bộ - Sở

 
 

Facebook nhà trường

Video sự kiện

Sự kiện trong tháng

02/02/1908

Ngày sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

03/02/1930

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

07/02/1418

Ngày Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn.

08/02/1941

Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

14/02/0000

Ngày lễ tình yêu

15/02/1943

Ngày mất anh Kim Đồng

27/02/1955

Ngày Thầy thuốc Việt Nam.