Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
87 Trần Bình Trọng - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Đà Nẵng
Việt Nam
Điện thoại:
(84) 0511.3866072

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Facebook nhà trường

Video sự kiện

Sự kiện trong tháng

01/12/0000

Ngày thế giới phòng chống AIDS

01/12/2014

Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS

03/12/2014

Ngày Người khuyết tật Quốc tế

19/12/1946

Toàn quốc kháng chiến

20/12/2014

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

22/12/1944

Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

22/12/2014

Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

25/12/2014

Ngày Lễ Giáng Sinh