KẾ HOẠCH Thực hiện quy chế công khai thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

73f064f7f8b4a4de4803ab0a97bb7297 0

73f064f7f8b4a4de4803ab0a97bb7297 1

73f064f7f8b4a4de4803ab0a97bb7297 2

73f064f7f8b4a4de4803ab0a97bb7297 3


Facebook nhà trường

Video sự kiện

Sự kiện trong tháng

01/06/1949

Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi

05/06/1911

Kỷ niệm Ngày Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước

05/06/1972

Kỷ niệm Ngày môi trường thế giới

06/06/1941

Kỷ niệm Ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam

11/06/1948

Kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc

17/06/0000

Ngày của Bố

21/06/1925

Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

26/06/0000

Ngày toàn dân phòng chống ma túy

28/06/2001

Ngày gia đình Việt Nam