QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ ĐƠN VỊ SỤ NGHIỆP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ THEO NGHỊ ĐỊNH 60/NĐ-CP NGÀY 21/6/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Attachments:
Download this file (QC CTNB năm 2022-2025.doc)QC CTNB năm 2022-2025.doc[ ]144 kB

Facebook nhà trường

Video sự kiện

Sự kiện trong tháng

01/12/0000

Ngày thế giới phòng chống AIDS

01/12/2014

Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS

03/12/2014

Ngày Người khuyết tật Quốc tế

19/12/1946

Toàn quốc kháng chiến

20/12/2014

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

22/12/1944

Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam

22/12/2014

Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

25/12/2014

Ngày Lễ Giáng Sinh